Κρασιά

Τα Κρασιά μας

Οι ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται στο κτήμα είναι: από τις ερυθρές Cabernet Sauvignon, Merlot, Νεγκόσκα και Syrah. Από τις λευκές Ροδίτης, Sauvignon Blanc. Η καλλιέργειά τους γίνεται με βιολογικό τρόπο από το 1998 και πιστοποιείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS.